Ons privacybeleid

  • Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland  uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.
  • SV Oeverzwaluwen afdeling Gymnastiek draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
  • Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.
  • Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.
    U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
  • Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
  • SV Oeverzwaluwen afdeling Gymnastiek spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien u hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kunt u deze e-mailen naar: info@gymoeverzwaluwen.nl
  • SV Oeverzwaluwen afdeling Gymnastiek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
  • Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactformulier

Wanneer u een van onze contactformulieren invult, wordt deze informatie zorgvuldig door ons bewaard, echter niet langer dan relevant is voor de reden van uw verzoek.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van Google Analytics of andere manieren van tracking of profiling. Daarom vertoont onze website ook geen cookiemelding. Onze website maakt louter gebruik van functionele cookies, zonder kan de site niet naar behoren functioneren. Indien u dat wenst kunt u het gebruik van deze cookies in uw eigen browser blokkeren, maar hou er rekening mee dat het blokkeren van cookies uw gebruikerservaring op onze website negatief zal beïnvloeden. Veranderingen worden van kracht als u na het wijzigen van uw instellingen de pagina ververst.

Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.