ALV Sportvereniging Oeverzwaluwen

LET OP: Gewijzigde datum!

ALV Sportvereniging Oeverzwaluwen

Het seizoen ’18-’19 is weer in volle gang! Naast sportief bezig zijn betekent dit ook dat het tijd is om met elkaar in algemene en financiële zin terug én vooruit te kijken naar het reilen en zeilen van de vereniging. We doen dit tijdens de Algemene LedenvergaderingEen aantal zaken die van invloed zijn op het voortbestaan van de vereniging worden deze avond ter beoordeling aan de leden voorgesteld. Naast de bezetting van het algemeen bestuur betreft dit ook een wijziging in de statuten en het huishoudelijk reglement aangaande het lidmaatschap. Dit betekend dat er een keuze mogelijkheid komt om het lidmaatschap op een andere manier, per afdeling aan te gaan.Leden worden onder andere middels dit bericht hierover tijdig geïnformeerd. Verder wil het bestuur het beleidsplan voor de sportvereniging aan u presenteren en bediscussiëren.Inhoudelijke stukken zullen tenminste twee weken voorafgaand aan de vergadering ter inzage worden gepubliceerd op de afzonderlijke websites van de vier afdelingen die SV Oeverzwaluwenrijk is: voetbal, volleybal, gymnastiek en tennis. We zien u graag op:

Datum: maandag 26 november 2018

Tijd en locatie: 20.00 uur, kantine sporthal Sandobbe te Koudum

AGENDA

Opening

Vaststellen agenda

Mededelingen

Notulen ALV d.d. 30-10-2017

Bestuurswisseling, aftredend Ulco Seinstra en Gerben Zwerver. Voorstel nieuw bestuurslid algemeen bestuur: Bertha van der Veen

Voorstel wijziging Statuten (aanpassing 8.2.aen het Huishoudelijk Reglement (aanpassing art. 1.5.b)

Vaststellen Jaarverslag 2017-2018

Vaststellen Financieel verslag 2017-2018

Beleidsplan Oeverzwaluwen

Impressie nieuwe website Oeverzwaluwen

Rondvraag

Sluiting

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *