Wijziging spelregels lidmaatschap

Met ingang van dit seizoen wijzigen de spelregels omtrent het lidmaatschap. Graag informeren wij u daar over.

Iedereen die lid is van de afdeling Gymnastiek is in principe lid van de Sportvereniging Oeverzwaluwen. De regels rondom het lidmaatschap en de wijze van betaling van de contributie worden centraal, door het omni bestuur, bepaald.

Met ingang van het komende seizoen gaat SV Oeverzwaluwen over op een jaarlidmaatschap voor al haar leden. Dit in plaats van het huidige kwartaallidmaatschap.  De vereniging verbindt zich jaarlijks aan kosten voor trainers, sportbonden, huur van de buitenvelden en sporthal.  De voorgestelde wijziging is nodig om continuïteit in het sportaanbod te kunnen blijven bieden.

Voor de afdeling Gymnastiek start het seizoen voortaan op 1 september.

Ook het jaarlidmaatschap vangt aan per 1 september. De uiterste opzegtermijn voor het nieuwe seizoen is vervolgens op 1 juni. Je kunt natuurlijk op ieder moment opzeggen, maar er vindt dan geen restitutie plaats. Het lidmaatschap loopt bij tussentijdse opzegging door tot het einde van het seizoen. Nieuwe leden betalen vanaf het moment van instroom een bedrag naar rato. We blijven standaard 2 gratis proeflessen aanbieden.

Inning contributie

De inning van de contributie verloopt net als voorheen via automatische incasso per kwartaal. Een lid betaalt zijn jaarlidmaatschap dus in vier gelijke termijnen. Deze aanpassing van het lidmaatschap is onder voorbehoud van goedkeuring in de aankomende algemene ledenvergadering van SV Oeverzwaluwen (datum wordt nog aan u doorgegeven). De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering van iedere afdeling afzonderlijk vastgesteld. De afdeling gymnastiek stelt voor het komende seizoen een contributieverhoging voor. Lees meer over de wijziging in contributie in dit bericht.