Contributie verhoging per 1 oktober

De afdeling Gymnastiek van SV Oeverzwaluwen ziet zich genoodzaakt een contributieverhoging door te voeren, met ingang van 1 oktober 2017.

De reden hiervoor is dat de afdeling al jaren forse verliezen draait door hoge lasten ten opzichte van structureel te lage inkomsten. Mede door het wegvallen van subsidie teert de afdeling veel te hard in op haar reserves, ondanks extra acties (Poiesz actie, pepernoten verkoop, flessenactie).

Er is door het bestuur van de afdeling de afgelopen maanden uitvoerig onderzoek gedaan. We hebben er voor gekozen kwalitatief goede lessen te willen blijven bieden, gegeven door deskundige trainers. Alle cijfers zijn daarop zorgvuldig doorgerekend. De aangeboden lessen bleken qua werkelijke kostprijs aanzienlijk duurder dan de opbrengst die hier per lid tegenover stond. In de nieuwe berekening zijn we uitgegaan van een realistischer verhouding. De afdeling hoeft geen winst te maken en heeft dit ook niet als doel. We willen graag zo laagdrempelig mogelijk lessen aanbieden, maar moeten ook het voortbestaan van de afdeling bewaken.

Op basis van de volgende contributietarieven krijgt de afdeling Gymnastiek van SV Oeverzwaluwen opnieuw bestaansrecht en kan zij het huidige sportaanbod blijven aanbieden:

OnderdeelOud tarief (’16-’17) per kwartaalNieuw tarief (’17-’18) per kwartaalNieuw tarief (’17-’18) per jaar
GYMNASTIEK28,- / 30, –35,-140,-
TURNEN28,- / 30, –40,-160,-
FREE RUNNING28,- / 30, –40,-160,-
DANCE!28,- / 30, –35,-140,-
STEPS35,-40,-160,-
TUMBLINGn.v.t.30,-120,-

We hanteren straks alleen nog een tarief voor junior en een tarief voor senior leden.  Onder de junioren wordt geen splitsing meer gemaakt.

Kosten extra sport binnen SV Oeverzwaluwen

Tot en met het afgelopen seizoen was een extra sport binnen de afdeling gymnastiek mogelijk tegen een sterk gereduceerd tarief van slechts 90 euro. Het moge duidelijk zijn dat wij dit gezien de financiële situatie niet meer kunnen aanbieden. Per komend seizoen zal  een lid die meerdere sporten afneemt binnen de afdeling Gymnastiek, voor elk onderdeel de geldende contributie betalen, wel met een korting van € 14,60 op het jaarlidmaatschap.

Bijvoorbeeld: Jantje zit op Free Running (kosten 160,- per jaar) en op Dance (kosten 140,- per jaar), hij betaalt dan per jaar 160 + 140 = 300 – 14,60 = € 285,40

Dit rekenvoorbeeld geldt overigens ook voor een combinatie met een van de sporten van de andere afdelingen (voetbal, volleybal, tennis). Voor iedere 2e of volgende sport geldt een korting van € 14,60 op het lidmaatschap per jaar.

Goedkeuring ALV

De eerstvolgende ledenvergadering van de afdeling gymnastiek vindt plaats op donderdag 12 oktober 2017. De voorgestelde contributieverhoging wordt per 1 oktober 2017 ingevoerd en met terugwerkende kracht ter goedkeuring op de ALV voorgesteld.  U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.